kløverstier

Kløversti | Nonnebo/Lavindsgaarde moser

Photo: kerteminde kommune

Moserne er i alt på ca. 25 ha.

Moserne, dvs. Lavindsgaarde Mose og Nonnebo Mose ligger på begge sider af Nonnebovejen.

 

Der er fri adgang til moserne fra Nonnebostien, som løber mellem Nonnebovej og Omfartsvejen, ingen adgang rundt om moserne, idet disse områder er private.

Som mange andre områder, har moserne ført en lidt omtumlet tilværelse.

De har i fordums tid tilhørt en større gård, Nonnebo, som Kongen i 1580 afhændede til Hans Skovgaard, hvis søstersøn Anders Skram 1617 solgte den til Breide Rantzau. General -lieutn.

Hans Ahlefeldt skødede den 1662 til Hans Løwenhielm, hvis dattersøn Hans Brockenhuus v. Løwenhielm nedbrød gården og lagde jorderne ind under Vejrupgaard,om ligger ved Marslev.

Der er et rigt fugleliv her. Der kan ses mange grågæs, og faktisk en del rovfugle: rørhøg, tårnfalk og musvåge fouragerer ofte i området. 

Flere gode fiskepladser fra stien, hvor også børn kan have stor fornøjelse af fiskeri her.

Af fisk kan nævnes skaller, suder og brasen.

Der har af flere omgange været skåret tørv i moserne.

Under tørvegravning i 1800 tallet er gjort flere oldtidsfund. Skeletdele, en gammel stammebåd og en urokseknogle, som indikerer, at der i oldtiden har gået store dyr rundt i området.

Guldringen fra Lavindsgaarde Mose
I 1942 havde en skotøjsfabrikant E. Sørensen fra Nonnebo lejet et parti til tørveskæring. Og 5. juni samme år, stødte arbejdsmand Jens Jensen, Agedrup på noget hårdt og skinnende i en meters dybde. Det viste sig at være en massiv guldring. Det blev samtidig fundet et mindre stykke af et vognhjul, samt lårben og lårknogle fra et menneske.

Disse blev dagen efter fundet udstillet på Stiftsmuseet for publikum.

Ved undersøgelse et par dage senere blev yderligere 16 fragmenter af et skelet fundet.

Fundene blev siden sendt til Nationalmuseet som danefæ.

Om det var en person af finere karat som for ca. 2000 år siden var på vej, og som hang fast i mosen og druknede – eller om ringen, og måske et menneske blev ofret til guderne? Vi kan jo ikke vide det, men lad fantasien blomstre.

Vognhjul fra Nonnebo Mose
27 juni 1941 blev der i moseområdet, men på den anden side af Nonnebovejen, i 3 – 4 meters dybde fundet en stor genstand tilvirket af ét stykke træ.

Kvikke hoveder holdt genstanden i vand, hvorved udtørring blev undgået.

Det viste sig at være et hjulblad, 8 cm. i midten ved navet, og 27. cm. i længderetningen.

Vognhjulet er dateret helt tilbage til stenalderen, 3950 - 1701 f.Kr. 

Share your holiday: