Skip to main content
Kajak til vands i Kerteminde

Kayak Route | Around Kerteminde Fjord & Kertinge Nor

Photo: Erik Østergaard

This kayak route moves around in the beautiful scenery along Kerteminde Fjord and Kertinge Nor